Ekonomide yol haritası olacak 12’nci Kalkınma Planı, Meclis’e sunuldu

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12’nci Kalkınma Planı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12’nci Kalkınma Planı, 983 maddede anlatıldı.

Planın, “Türkiye Yüzyılında çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye” vizyonuyla hazırlandığı vurgulandı.

Kalkınma sürecinde insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan bütüncül bir yaklaşım izleneceğinin altı çizildi.

GÜÇLÜ EKONOMİ VURGUSU

5 yıllık, 12’nci Kalkınma Planı’nın, ‘İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi’, ‘Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim’, ‘Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum’, ‘Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre’ ve ‘Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim’ olmak üzere beş ana eksenden oluştuğu belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx